Pristatymo sąlygos

Kaina ir pristatymo išlaidos
Siūlomos kainos galioja laikotarpiu, kuris nurodytas prie prekės – tai taikoma ir specialiems pasiūlymams arba kampanijoms. Pardavėjas turi teisę interneto parduotuvėje bet kuriuo metu vienašališkai keisti prekių asortimentą ir kainas. Prekei taikoma ta kaina, kuri yra nurodyta prie prekės ir paslaugos užsakymo metu.


Prekių ir paslaugų kainos interneto parduotuvėje yra nurodytos eurais be pridėtinės vertės mokesčio. Visa prekės kaina, kartu su pridėtinės vertės mokesčiu ir (ar) akcizu nurodoma galutinėje sąskaitoje.


Prekių pristatymo išlaidos nėra įskaičiuotos į nurodytą prekės kainą. Užsakymų, kurių vertė mažesnė nei 64 eurai, pristatymas kainuoja 10 eurų.


Pristatymo sąlygos
Užsakymas pristatomas per 2–5 darbo dienas po užsakymo patvirtinimo. Jei prekės nėra Pardavėjo sandėlyje arba yra nepakankamas jos kiekis, nustatomas kitas jos pristatymo laikas. Pristatymo išlaidos padengiamos tik vieną kartą. Prekės pristatomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Užsakymo atšaukimas
Užsakovas turi teisę atšaukti užsakymą prieš jo pristatymą. Užsakymas laikomas įvykdytu, kai siuntinys išsiunčiamas iš sandėlio. Užsakymą galima atšaukti parašius pranešimą el. paštu pagalba@paulig.com El. laiške reikia nurodyti informaciją:
užsakymo numerį;
grąžinamų produktų pavadinimus.


Atsiskaitymo tvarka
Pardavėjo skelbiama atsiskaitymo tvarka galioja perkant internetinėje parduotuvėje. Pardavėjas turi teisę nepristatyti prekės, jei pirkėjas neatsiskaitė už ankstesnį užsakymą. Jei sąskaita neapmokama per nustatytą laiką ir nustatyta tvarka, Pardavėjas turi teisę reikalauti delspinigių už pavėluotą / pavėluotus mokėjimus, kartu išsaugodamas fiksuotą užsakymo sumą.


Prekių grąžinimas
Pirkėjas yra atsakingas už užsakymo turinį. Pirkėjas turi teisę grąžinti prekę per 14 (keturiolika) dienų, laikydamasis šių sąlygų: informuoti Pardavėją apie šį sprendimą; pateikti Pardavėjui rašytinį prašymą; grąžinti prekę Pardavėjui; padengti prekių grąžinimo išlaidas; grąžinti Prekes originalioje pakuotėje, tokios pačios būklės, kokios jos buvo pristatytos. Pirkėjas prisiima atsakomybę už prekės laikymą tam tikroje temperatūroje ir tam tikromis sąlygomis.


Pirkėjui atsiuntus raštišką prašymą Pardavėjas privalo grąžinti Pirkėjui 100 proc. prekės sumos, pervesdamas ją per 30 (trisdešimt) dienų į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą (prašyme dėl prekės grąžinimo), išskaičiavęs prekių pristatymo išlaidas, jei tokių buvo. Pardavėjas turi teisę atsisakyti grąžinti pinigus už prekes, jei jos yra pažeistos ir (ar) buvo naudojamos netinkamai.


Pirkėjų skundai
Pirkėjas turi teisę pateikti skundą dėl prekės per 7 (septynias) dienas po užsakymo pristatymo. Skundus dėl užsakymo ar užsakymo įvykdymo reikia siųsti el. paštu pagalba@paulig.com. Žodiniai skundai nėra nagrinėjami.
Pardavėjo atsakomybė
Pardavėjas neprisiima atsakomybės už bet kokias išlaidas, nuostolius ar žalą, galėjusius atsirasti naudojant prekę.
Pardavėjas nėra atsakingas už netinkamą įsipareigojimų vykdymą arba jų neįvykdymą, kitokį įsipareigojimų nevykdymą, atsiradusį dėl tokių aplinkybių ir kliūčių, kurių Pardavėjas negali kontroliuoti, įskaitant, be kita ko, streikus, vyriausybės nutarimus, karo veiksmus arba visuotinę nepaprastąją padėtį, aplinkos ar klimato anomalijas, trečiųjų asmenų pareigų nevykdymą, interneto ryšio sutrikimus, taip pat komunikacijos įrenginių, kompiuterinės įrangos ir programinės įrangos gedimus.

Nuosavybės teisė ir atsakomybė
Prekė pereina pirkėjo nuosavybėn po to, kai apmokama Pardavėjo pateikta sąskaita. Gavęs prekę, atsakomybę už produkto pažeidimus prisiima pirkėjas.

Pristatymo sąlygų keitimas
Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti ir papildyti Sąlygas. Pirkėjui privalomos yra tos Sąlygos, kurios galioja prekių užsakymo metu. Prieš atlikdamas užsakymą Pirkėjas privalo susipažinti su Sąlygomis.
Pirkėjas neturi teisės naudotis interneto parduotuvės paslaugomis, jei nėra susipažinęs su Sąlygomis arba nesutinka su jomis.

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Pirkėjų pateikti asmens duomenys tvarkomi laikantis Fizinių asmenų duomenų apsaugos įstatymo reikalavimų ir kitų ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, reikalavimų. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjų asmens duomenis, Pardavėjas naudoja organizacines ir technines priemones, užtikrinančias asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo, keitimo, taip pat nuo bet kokio kitokio neteisėto tvarkymo.
Interneto svetainėje gali būti naudojami slapukai.
Pardavėjas atskirai yra nustatęs Privatumo politiką.