Tarnetingimused

PROFESSIONAALIDELE SUUNATUD PAULIGI VEEBIPOOD – TARNETINGIMUSED 


Hind ja tarnekulud

Pakutud hinnad kehtivad kauba juures märgitud ajavahemikul. See puudutab nii eripakkumisi kui ka kampaaniaid. Müüjal on õigus igal ajal veebipoes kauba valikut ja hindu ühepoolselt muuta. Kauba kohta kehtib hind, mis on märgitud kauba juures teenuse telimuse täitmise hetkel. Kaupade ja teenuste hinnad on veebipoes märgitud eurodes ning need ei sisalda käibemaksuKauba täielik hind koos käibe- ja/või aktsiisimaksuga on märgitud lõpparvel.  Kauba tarneteenuse kulud ei sisaldu kaubale märgitud hinnas. Kaubatellimustele, mille hind on alla 64 euro, lisandub tarnehind 10 eurot. Tellimus täidetakse 2–3 tööpäeva jooksul pärast tellimuse kinnituse saamist.  Kui kaup ei ole müüja laos saadaval või kui seda ei ole piisavas koguses, määratakse eraldi tarneaeg. Tarnehinda kohaldatakse ainult üks kord.  Kaupa tarnitakse ainult Eesti Vabariigi piires. 

Tellimuse tühistamine 

Tellijal on õigus tellimus enne kauba tarnimist tühistada. Tellimus loetakse täidetuks, kui kaup on laost välja saadetud. Iga tellimuse tühistamiseks tuleb kirjutada taotlus e-posti aadressil klienditeenindus@paulig.com. E-kirjas tuleb märkida järgmised andmed: 

tellimuse number; 

tagastatava kauba nimetus. 

Arveldamise kord 

Müüja arveldamise kord kehtib veebipoest ostmisel. Müüjal on õigus jätta kaup tarnimata, kui ostja ei ole eelmise tellimuse eest tasunud. Kui arvet ei ole tasutud ettenähtud ajal ja korras, on müüjal õigus määrata intress hilinenud makse(te) eest, sealhulgas säilitada tellimuse kohta fikseeritud summa. 

Kauba tagastamine 

Ostja vastutab tellimuse sisu eest. Ostjal on õigus tagastada kaup 14 (neljateistkümne) päeva jooksul, võttes arvesse järgmisi tingimusi: müüjat tuleb sellest otsusest kirjaliku avaldusega teavitada; kaup tuleb müüjale tagastada; ostja katab kauba tagastuskulud; kaup peab olema originaalpakendis, samas seisundis, nagu see oli tarnimise ajal. Ostja vastutab kauba säilitamise eest ettenähtud temperatuuril ja tingimustes. 

Müüja on kohustatud tagastama ostjale kauba hinna 100% ulatuses, kandes selle 30 (kolmekümne) päeva jooksul ostja märgitud pangakontole (avalduses kauba tagastamise kohta), arvestades maha kauba tarne kulud, kui neid on olnud. Müüjal on õigus tagastatava kauba vastuvõtmisest keelduda, kui kaup on kahjustatud ja/või seda on valesti kasutatud. 

Ostja kaebused 

Ostjal on õigus esitada kauba kohta kaebusi 7 (seitsme) päeva jooksul alates kauba tarnimisest. Tellimust või selle täitmist käsitlevad kaebused tuleb saata e-posti aadressil teenindus@paulig.com. Suulisi kaebusi ei menetleta. 

Müüja vastutus 

Müüja ei vastuta mingite kauba kasutamise tagajärjel tekkinud võimalike kulude, kadude ega kahjude eest. Müüja ei vastuta kohustuste täitmisega hilinemise korral või kohustuste täitmata jätmisel või muul viisil mittetäitmisel, kui selle põhjuseks on asjaolud või takistused, mis ei allu müüja mõistlikule kontrollile. Nende hulka kuuluvad muu hulgas näiteks streigid, valitsuse korraldused, sõjategevus või riiklikud eriolukorrad, keskkonna- või kliimaanomaaliad, kolmandate isikute kohustuste täitmata jätmine, internetiühenduse häired ning tõrked sidevahendite, arvutiseadmete ja tarkvara töös. 

Omandiõigused ja vastutus 

Kaup läheb ostja omandisse pärast müüja koostatud arve tasumist. Pärast kauba kättesaamist läheb toote kahjustustega seotud vastutus üle ostjale. 

Tarnetingimuste muudatused 

Müüjal on igal ajal õigus tingimusi ühepoolselt muuta ja täiendada. Ostjale on siduvad need tingimused, mis kehtivad kauba tellimise ajal. Enne iga ostutellimuse esitamist peab ostja tingimustega tutvuma. 

Ostjal puudub õigus kasutada veebipoe teenuseid, kui ta ei ole tingimustega tutvunud või ei nõustu nendega. 

ISIKUANDMETE KAITSE 

Ostjate esitatud isikuandmete töötlemisel järgitakse füüsiliste isikute isikuandmete kaitse seaduses ning muudes ELi ja Läti Vabariigi õigusaktides sätestatud nõudeid, mis reguleerivad isikuandmete töötlemist ja kaitset. Müüja kasutab ostjate isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel korralduslikke ja tehnilisi meetmeid, et tagada isikuandmete kaitse juhusliku või loata avalikustamise, muutmise või mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest. 

Veebipood võib kasutada küpsiseid. 

Müüja on kehtestanud eraldi privaatsuspõhimõtted.